Ασφάλεια Δεδομένων

Η zizina λαμβάνει τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων σας.
Image module

Όταν υπάρχει η δυνατότητα από το κανάλι, δεν αποθηκεύει login name & password στους server της, αλλά τα χρησιμοποιεί για να λάβει ένα μοναδικό κλειδί (token) για να μπορεί στο μέλλον να λαμβάνει ενημερώσεις σχετικές με τον λογαριασμό σας.

 

Στην περίπτωση που το κανάλι δεν κάνει χρήση μοναδικού κλειδιού (token), τότε τα δεδομένα αυτά κρυπτογραφούνται με πολύ υψηλό επίπεδο κρυπτογράφησης 2048bit και αποθηκεύονται ξανά κρυπτογραφημένα από την database

Όταν υπάρχει η δυνατότητα από το κανάλι, δεν αποθηκεύει login name & password στους server της, αλλά τα χρησιμοποιεί για να λάβει ένα μοναδικό κλειδί (token) για να μπορεί στο μέλλον να λαμβάνει ενημερώσεις σχετικές με τον λογαριασμό σας.

 

Στην περίπτωση που το κανάλι δεν κάνει χρήση μοναδικού κλειδιού (token), τότε τα δεδομένα αυτά κρυπτογραφούνται με πολύ υψηλό επίπεδο κρυπτογράφησης 2048bit και αποθηκεύονται ξανά κρυπτογραφημένα από την database

Η ασφάλειά σας είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μας.
Δίνουμε έμφαση σε αυτό για να κοιμάστε ήσυχοι

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ